ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คำสั่งกิจกรรมวันแม่ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 578.77 KB
คำสั่งไหว้ครู 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.74 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และ ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.54 KB
แต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ“ธรรมศึกษา”ประจำปี ๒๕๖๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337.29 KB
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.31 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.4 KB
คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.8 KB