ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

เนื้อร้อง/ทำนอง ครูวีระพันธ์ 
             
               พวกเราชาวพระพรหมพิยานุสรณ์     นามขจรก้องไกลไปทั่งหล้า
     แหล่งเสริมสร้างสรรพกิจวิทยา                  เพื่อพัฒนาการการศึกษาแก่เยาวชน