ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านบ่อขลบ   ตำบลนาพรุ  อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-378181
Email : pns.school61@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน